ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΝΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

Ο άρτος ημών ο επιούσιος

 

 

              Βιβλιογραφία 

1.         Παγκόσμια ιστορία – TIME LIFE

2.       Εγκυκλοπαίδεια 2002

3.       Σχολικά βιβλία 

          Στο διαδίκτυο 

4.       www.in.gr  ( αγροτουρισμός-προϊόντα)

5.       www.ceja.educagri.fr/gre/agriculture/agri.htm